Bestuur

Samenstelling bestuur per april 2018

  •   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  voorzitter, vacature
  • W.A. Zuijdeweg-Rutten, secretaris
  •  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   penningmeester, vacature
  • M. de Brune, . . . . . . . . . . werving en selectie
  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   coördinator beheer, vacature
  • H.P.J. Pietersen, kassier 
  • I. Walther Boer, lid
  • G. van de Geijn, lid