Bestuur

Samenstelling per augustus 2020

Bestuursleden
– Voorzitter: A. Mol
– Secretaris: I.H. Hensen
– Penningmeester: vacature
– Lid: G. van de Geijn

Commissies
– Werving en selectie, coördinator: M. de Brune
– Beheer, coördinator: vacature
– Zorg en aandacht, coördinator: vacature