Bestuur

Bestuursleden
– Voorzitter: Atie Mol
– Secretaris: Irma Hensen
– Penningmeester: Juliette Habets
– Lid: Berna van Dalen

Commissies
– Redactie
– Werving en selectie
– Beheer
– Zorg en aandacht
– Activiteiten