Bestuur

Samenstelling per juli 2021

Bestuursleden
– Voorzitter: A. Mol
– Secretaris: I.H. Hensen
– Penningmeester: vacature                                                                                                                                –
– Lid: G. van de Geijn

Commissies
– Redactie, coördinator: vacature
– Werving en selectie, coördinator: vacature
– Beheer, coördinator: vacature
– Zorg en aandacht, coördinator: vacature