Huur en Koop

De appartementen worden in de vrije sector verhuurd.
De huur is ongeveer € 833,50 per maand. Afhankelijk van de puntentelling kunnen er kleine verschillen zijn. De servicekosten zijn meestal € 51,00 per maand.

Inkomenstoets: De huurder moet een bruto jaarinkomen hebben van minimaal  € 40.025 – en maximaal 60.036, prijspeil 2021. Is het inkomen lager dan € 40.025, dan kan 10% van het aantoonbaar vermogen bij het inkomen worden opgeteld.

Bij woningtoewijzing moet er een verklaring IBRI (voorheen IB60) van de Belastingdienst overgelegd worden.
Leden van de woongroep die op onze wachtlijst staan hebben bij de toewijzing voorrang.

Ook zijn er zo nu en dan appartementen te koop.

Tenslotte: De appartementen hebben voorlopig energie-label A. Het hoogste label.
Dit betekent dat men er rekening mee kan houden waarschijnlijk aanzienlijk minder energiekosten te zullen hebben. Afhankelijk van het verbruik en de hoogte van de thermostaat, zullen deze tussen de € 50 en € 100 per maand bedragen.

Voorbeeld  van een appartement:
De Grindhorst – plattegrond woningtype A1