Home

De woongroep, een nieuwe trend voor actieve ouderen
Op dit moment verandert de samenleving op een heel ingrijpende wijze: nog nooit eerder in de geschiedenis werden mensen in Nederland zó oud en nog nooit woonden we met zoveel mensen op deze relatief kleine planeet.

Politici en maatschappelijke organisaties proberen wanhopig de consequenties op langere termijn te voorspellen en preventieve oplossingen te bedenken. Daarbij is huisvesting een cruciaal punt.

Gelukkig is er op het gebied van wonen voor ouderen een prima alternatief.

Wie wil er niet samen met (actieve) leeftijdgenoten in een gebouw wonen in een eigen appartement met een eigen voordeur?

Een citaat uit een artikel, geschreven door de Woongroepenwinkel in Rotterdam: ”Steeds minder senioren kiezen voor een rustige oude dag en steeds vaker voor avontuur en uitdaging. Groepswonen biedt die aspecten. Het houdt de deelnemers scherp en actief en men kan langer zelfstandig blijven wonen. En: ”Gemeenschappelijk wonen kan in vele gradaties bijdragen aan de kwaliteit van het leven van de individuele leden. De bewoners behouden hun zelfstandigheid en privacy in de eigen woning, maar zijn daarnaast bereid tot een bepaalde mate van gemeenschappelijkheid.”

Dat een woongroep een nieuwe trend in wonen is, bewijst het feit dat een ruwe schatting in Nederland enkele honderden groepen aangeeft. In Rotterdam alleen al zijn er inmiddels zeker 20 woongroepen, waaronder onze woongroep Hillegersberg-Schiebroek.

Informatie vindt u bij onze woongroep  en ons gebouw.